«کارول» و «۴۵ سال» در صدر نامزدهای حلقه منتقدان لندن

اسامی نامزدهای سی و ششمین دوره جوایز فیلم حلقه منتقدان لندن اعلام شد.

آخرین ها