انتظامی: دنیای من با دنیای آهنگسازان دیگر تفاوت دارد/ مردم حوصله فکر کردن ندارند

انتظامی: دنیای من با دنیای آهنگسازان دیگر تفاوت دارد که البته بابت این تفاوت خرده های بسیاری به من گرفته می شود و حتی به من تهمت می زنند اما فکر می کنم مسیرم، مسیری درست است.

آخرین ها