خبرهایی از جشنواره تئاتر و حمایت مالی دولت از گروه‌های تئاتری

قادر آشنا درباره حمایت‌های مالی دولت و وزارت ارشاد از گروه‌های تئاتری در شرایط کرونایی توضیح داد.

آخرین ها