اختصاصی سینماسینما/ ماجرای امضای خاص کیارستمی بر لوح جشنواره کن

 حمیده شریف راد از دوستان و همکاران عباس کیارستمی یادداشتی را به صورت اختصاصی در اختیار سینماسینما قرار داده است که در آن به ذکر خاطره ای تامل برانگیز از کارگردان فقید کشورمان پرداخته است.

آخرین ها