اجرای بیست‌وسی را هم به هما بسپارید!

نقش ویژه تلویزیون و سریال پایتخت۶ در پر کردن اوقات فراغت مردم در روزهای قرنطینه، سوژه شعر طنزی از حمید حاجی‌زاده شد. در خانه نشسته ایم با تلویزیون سرگرم نموده همه را تلویزیون سر قفلی ویژه هر دو متری دارد از سینه ی پهن هال تا تلویزیون حرف از سریال پایتخت است فقط با همت […]

آخرین ها