حمیدرضا پگاه: داستان «خانه امن» در اوج فعالیت داعش می گذرد/ ایفای نقش مامور امنیتی

حمیدرضا پگاه گفت: سوژه مجموعه تلویزیونی «خانه امن» کاملا با کارهای قبل متفاوت است و در مقطع اوج فعالیت داعش در منطقه در سال ۹۵ و تهران می گذرد.

آخرین ها