چرا پخش سرود «خمینی ای امام» را صداوسیما ۲سال ممنوع کرد؟

حمید شاهنگیان از موسیقیدان‌های کشور که از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال ۶۰ در صداوسیما کار می‌کرده در مصاحبه با روزنامه وقایع اتفاقیه درباره تاریخچه موسیقی آن دوران مطالبی را مطرح کرده است.

آخرین ها