واکنش حمید فرخ‌نژاد به ماجرای حمید صفت

واکنش حمید فرخ نژاد به ماجرای حمید صفت٬ از در بخشش و بزرگواری با این اتفاق ناگوار برخورد شود همانطور که خداوند بخشنده و مهربان است.

آخرین ها