عربستان فیلم به اسکار فرستاد

سینمای عربستان فیلم منتخب خود را برای حضور در شاخه بهترین فیلم بین‌المللی (غیرانگلیسی زبان) جوایز اسکار ۲۰۲۳، معرفی کرد.

کارگردان زن عربستانی تهدید به مرگ شد

ددلاین در گزارشی به شرایط خاص فیلمسازی زنان در عربستان پرداخته و چالش‌های آنها را منعکس کرده است.

آخرین ها