تصویر بحران نابازیگران کودک در بزرگسالی، در مستند «درخت زندگی»

مستند «درخت زندگی» به کارگردانی هومن نوروزی با موضوع بحران دوگانگی نابازیگران کودک در بزرگسالی، تولید می شود.

نظر منتقدان سینمایی برجسته جهان درباره عباس کیارستمی

دو هفته‌نامه هنر و سینما در ویژه نامه نوروزی خود بخشی را به نظرات منتقدان سینمایی برجسته جهان درخصوص عباس کیارستمی اختصاص داده که آن را در ادامه می‌خوانید:

آخرین ها