توضیح سام قریبیان درباره خبر شکایت افشین هاشمی

ظاهرا افشین هاشمی و سام قریبیان به خاطر فیلم‌نامه‌ای به نام «خداحافظی دختر» به اختلاف برخورده‌اند و هاشمی به همین دلیل شکایت خود را در شورای حل اختلاف خانه سینما مطرح کرده است.

هاشمی از قریبیان شکایت کرد

افشین هاشمی از سام قریبیان بابت ثبت فیلمنامه «خداحافظی دختر» در بانک فیلمنامه، در شورای داوری خانه سینما شکایت کرد.

آخرین ها