انتقادات تند و تیز محمد یعقوبی از کارگردان فیلم «خشکسالی و دروغ»

محمد یعقوبی در بخش‌هایی از گفت‌وگوی خود با اعتماد، انتقادات تند و تیزی در مورد کارگردان فیلم «خشکسالی و دروغ» مطرح کرده است.

واکنش محمد یعقوبی به اکران فیلم خشکسالی ودروغ :پانزده دقیقه ازفیلم بدون اجازه من کم شده/این کار باج‌دادن به مردم یا سینماداران است

محمد یعقوبی دربخشهایی از گفت وگوی خود با رضا آشفته در شرق حرفهای جالبی زده است . به گزارش سینما سینما ،یعقوبی در پاسخ به سوالی که با فیلم خشکسالی و دروغ چقدر موافق هستید؟گفته است : من هنوز فیلم را ندیده‌ام اما با توجه به شنیده‌ها و اینکه بی‌دلیل موجه هنری پانزده دقیقه در […]

آخرین ها