«خودکشی به سبک نیچه» روی میز تدوین حمید نجفی‌راد

تدوین فیلم کوتاه «خودکشی به سبک نیچه» توسط حمید نجفی‌راد در حال انجام است و به زودی وارد مراحل بعدی برای آماده‌سازی می‌شود.

آخرین ها