رسایی: جای دادگاه ویژه روحانیت بودم احمد منتظری را مجبور به دیدن «ماجرای نیمروز» می کردم

حمید رسایی، مدیر مسئول هفته نامه نه دی و نماینده پیشین مجلس یادداشت کوتاهی درباره فیلم ماجرای نیم روز در کانال تلگرامی خود نوشته است.

آخرین ها