سینماسینما/ پول هنرمندان در خدمت تولید واکسن ویروس کرونا/ کمک بلاعوض هنرمند آمریکایی

تعهد برخی از هنرمندان، به ویژه آنانی که ثروتی به هم زده اند به کمک ساخته شدن واکسن موثر بر کرونا آمده است.

آخرین ها