داوران جشنواره کن معرفی شدند

فهرست داوران بخش مسابقه اصلی جشنواره کن اعلام شد.

سه سینماگر زن و دو مرد؛ داوران بخش «نوعی نگاه» کن

سه سینماگر زن و دو مرد به ریاست «نادین لبکی» کارگردان لبنانی، ترکیب هیات داوران بخش نوعی نگاه جشنواره کن ۲۰۱۹ را تشکیل می‌دهند.

یورگوس لانتیموس، پاول پاولیکوفسکی و ال فانینگ در فهرست داوران جشنواره کن

فهرست داوران بخش مسابقه اصلی هفتاد و دومین دوره جشنواره فیلم کن کامل شد.

آخرین ها