بررسی «داگویل» در سینماتک خانه هنرمندان ایران؛ برای جلوگیری از خشونت باید اصول اخلاقی فراتر از قانون باشد

پانصد و چهل و چهارمین برنامه سینماتِک خانه هنرمندان ایران دوشنبه ۲۶ تیر ماه ساعت ۱۷ به نمایش فیلم «داگویل» به کارگردانی لارس فون‌تریه محصول ۲۰۰۳ اختصاص داشت.

«داگویل» در سینماتک خانه هنرمندان ایران

فیلم «داگویل» در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

آخرین ها