پس از فیلم «اوکجا»؛ داریوش خنجی با بونگ جون هو در «میکی ۷» همکاری می‌کند

داریوش خنجی برای فیلمبرداری فیلم بعدی بونگ جون هو با عنوان «میکی ۷» انتخاب شد.

آخرین ها