کتاب «چگونگی درک فیلم» به چاپ سوم رسید

چاپ سوم کتاب «چگونگی درک فیلم» تألیف جمیز موناکو و برگردان حمیدرضا احمدی لاری منتشر شد.

آخرین ها