امیر رضا کوهستانی «در انتظار گودو» را روی صحنه می‌برد

امیررضا کوهستانی این روزها در تدارک اجرای تازه‌ترین نمایش خود است و قصد دارد نمایشی را بر اساس «در انتظار گودو» اجرا کند.

آخرین ها