توضیح ساترا درباره حذف سکانسی از «در انتهای شب» چند روز پس از انتشار

یک سکانس متفاوت از قسمت سوم سریال «در انتهای شب» پس از آنکه در روزهای گذشته وایرال شد، حذف شد.

آخرین ها