مدیر کل دفتر مطالعات و دانش سینمایی اعلام کرد: برخورد جدی با آموزشگاه‌های آزاد سینمایی فاقد مجوز

برخورد با آموزشگاه ‌های آزاد سینمایی فاقد مجوز در دستور کار اداره مطالعات و دانش سینمایی، سازمان سینمایی کشور قرار گرفته و طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

آخرین ها