مدیرکل دفتر نظارت بر تولید فیلم خبر داد؛ صدور پروانه ساخت برای ۱۰۲ فیلمنامه سینمایی و غیرسینمایی در ده ماه گذشته

در ده ماه اخیر ۵۲ فیلمنامه سینمایی از سوی شوراهای صدور پروانه ساخت تصویب شده و هفت مورد هم در دست بررسی مجدد قرار گرفته است. در حوزه فیلم‌های غیرسینمایی هم، ۵۰ اثر تصویب شده و ۱۴ مورد هم مجددا بررسی شده است.

آخرین ها