حبیب رضایی:باید مراقب باشیم دوران تاریک هشت ساله دولت قبل دیگر برنگردد

محمد تاجیک : حبیب رضایی بازیگر مطرح سینمای ایران دوران هشت ساله دولت قبل را دوران تاریکی خواند و گفت : باید مراقب باشیم که این دوران تاریک دیگر برنگردد.

آخرین ها