سینماسینما/ انتشار پوستر بخش ۱۵ روز کارگردانان جشنواره کن + عکس

سینماسینما، پاریس: پوستر بخش ۱۵ روز کارگردانان جشنواره کن منتشر شد.

آخرین ها