پرونده پزشکی کیارستمی چه زمانی از فرانسه به ایران رسید؟

وکیل خانواده کیارستمی می‌گوید پرونده پزشکی عباس کیارستمی اواخر شهریور به ایران رسیده است.

آخرین ها