اظهارات معتمدآریا درباره اهانت‌های بی‌سابقه به سینماگران و مشکل مالیاتی

فاطمه معتمدآریا با اشاره به حاشیه‌های اخیر جامعه فرهنگی کشور، در مورد ضرورت بازنگری در اخذ مالیات از هنرمندانی که درآمد محدودی دارند، تاکید کرد.

آخرین ها