عذرخواهی رئیس صداوسیما از مخاطبان و رئیس جمهوری

رییس سازمان صداوسیما در پی اظهارات نسنجیده مهمان برنامه شبکه چهار از مخاطبان تلویزیون و رییس جمهوری عذرخواهی کرد.

نایب رئیس مجلس: رئیس صداوسیما در اسرع وقت اهانت به قوم کرد را مورد رسیدگی قرار دهد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی رئیس سازمان صداوسیما به موضوع اهانت به قوم کرد در یکی از برنامه های تلویزیون شد.

آخرین ها