معلوم نیست جشن‌های خانه تئاتر در اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شود

رئیس هیأت مدیره خانه تئاتر اعلام کرد هنوز تصمیمی برای برگزاری جشن‌های انجمن‌های مختلف این خانه در اردیبهشت ۱۴۰۱ که در گذشته به مناسبت روز جهانی تئاتر برگزار می‌شدند، گرفته نشده است.

آخرین ها