بی‌بندوباری در سریال‌های ترکی صدای اردوغان را هم درآورد

رئیس‌جمهوری ترکیه دستور داد اقدامات لازم برای مقابله با برنامه‌های تلویزیونی که برخلاف ارزش‌های بنیادین ترکیه و در تضاد با حریم خانواده هستند، انجام شود.

آخرین ها