اولین خروجی شورای رده بندی سنی اعلام شد

فیلم های «بی حسی موضعی»، «مسخره باز»، «نوشین» و «سونامی» رده بندی سنی گرفتند.

حسین انتظامی: در جشنواره فجر تغییر اساسی نخواهیم داشت

رئیس سازمان سینمایی در برنامه «شهر فرنگ» با موضوع چشم‌انداز سینمای ایران به سوالات مجری برنامه پاسخ داد.

توضیحات رئیس سازمان سینمایی درباره رده‌بندی سنی آثار سینمایی/ رویکرد اصلی ما فرهنگ‌سازی است

حسین انتظامی در توضیح کیفیت همکاری با چهره‌های شاخصی که نامش در فهرست اعضای هیأت رده‌بندی سنی سینما مطرح شده است، توضیحاتی ارائه کرد.

آخرین ها