مارک والبرگ با دارایی شخصی‌اش یک فیلم مذهبی ساخت/ مل گیبسون و والبرگ در فیلم «پدر استو»

مارک والبرگ می‌گوید با الهام از تلاش پیشین مل گیبسون، فیلمی را ساخت که از دلش برآمده بود.

آخرین ها