صدر عاملی :چطورمی شود فیلمی مثل مارمولک ۱۲ سال نمایش داده نمی شود،اما به ناگهان مطرح می شود و نامزد جشنواره می شود

 رسول صدرعاملی در گفتگو با حجت الاسلام علی سرلک، دبیر جشنواره روحانی و سینما در هفت گفت :چطور می شود فیلمی مثل مارمولک ۱۲-۱۳ سال نمایش داده نمی شود، اما به ناگهان مطرح می شود و نامزد این جشنواره می شود. به گزارش سینما سینما ،صدر عاملی افزود :فیلم خوب قائل به فرد است. یک […]

آخرین ها