حسام منظور به سراغ دراکولای برام استوکر می‌رود

حسام منظور قصد دارد در سال جاری اقتباسی نمایشی از رمان «دراکولا» اثر برام استوکر را روی صحنه ببرد.

آخرین ها