برش‌های کوتاه/ کلیپی از فیلم‌های آلن دلون

کلیپی از فیلم‌های آلن دلون به مناسبت تولدش

برش‌های کوتاه/ کلیپی از فیلم روکو و برادرانش

کلیپی از فیلم روکو و برادرانش (۱۹۶۰)، ساخته لوکینو ویسکونتی به مناسبت زادروز ویسکونتی

آخرین ها