ریکی جرویس مجری جوایز گلدن گلوب شد

بازیگر و کمدین بریتانیایی برای چهارمین بار در شش سال اخیر اجرای مراسم جوایز سالانه گلدن گلوب را به عهده دارد.

آخرین ها