ابراز پشیمانی اسکورسیزی از همکاری نکردن دوباره با بازیگر «رفقای خوب»

مارتین اسکورسیزی با ادای احترام به ری لیوتا گفت که طرح‌های زیادی برای همکاری دوباره با او داشته اما متاسفانه هیچ یک از این پروژه‌ها به سرانجام نرسید.

ری لیوتا بازیگر «رفقای خوب» درگذشت/ ابراز تاسف رابرت دنیرو

بازیگر فیلم‌هایی مانند «رفقای خوب» و «ورود غیرقانونی» از دنیا رفت.

آخرین ها