جایزه زردآلوی نقره ای به «ممیرو» رسید/ محقق جایزه اش را به کیارستمی تقدیم کرد

سید هادی محقق جایزه زرد آلوی نقره ای جشنواره ارمنستان را برای آخرین ساخته اش گرفت و این تندیس را به عباس کیارستمی تقدیم کرد.

آخرین ها