سایه سنگین مردسالاری بر صنعت جهانی سینما

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد اگرچه زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، در سال ۲۰۲۱ تنها یک سوم از جمعیت دنیای خیالی فیلم‌ها به این گروه اختصاص داده شد.

آخرین ها