نگاهی به «آی آدم ها»/ فقر فرهنگی مستقر در سیستم ناکارآمد بهداشتی

مستند آی آدمها به نظر میرسد متمرکز بر مجموعه ای از موضوعاتی شکل گرفته که بطور ذاتی مرتبط با هم هستند.

«آی ادم ها»ی بنی اعتماد از امروز اکران می شود/ در ستایش عشق و امید

نام مه لقا ملاح، مهناز آرین فرد، اسکندر فیروز، لیلی ارشد، سرور منشی زاده و مریم مرعشی را چندبار در عمرتان شنیده اید؟ اینها در زمره آدم های بزرگ و موثر این مرزوبوم اند.

نمایش فیلم بنی‌اعتماد برای مهمانان خارجی وزارت خارجه

آخرین ساخته بنی اعتماد برای گروهی از مهمانان خارجی بنیاد زنجیره امید به نمایش درآمد.

آخرین ها