معرفی کتاب؛ «عکاسی، روشی برای مطالعات اجتماعی»

کتاب «عکاسی، روشی برای مطالعات اجتماعی»، نوشته‌ی آستین لانگمن، دیوید پیک است که به روش‌های مختلف گنجاندن عکس به‌عنوان یک مؤلفهٔ اصلی در مطالعات علوم اجتماعی می پردازد.

آخرین ها