فرمول یک با طعم زودنیوزی‌ها در سیما /می‌خواهیم درد مردم را تلطیف کنیم

نیره خادمی: زود نیوزی‌ها چند وقتی است که میهمان اینستاگرام و تلگرام‌اند، گروهی ٣ نفره که طنزهای خبری‌ تهیه می‌کنند و حالا بعد از آنکه پای فیلم «خاله قورباغه» و «غزل شاکری» به این برنامه باز شد، کارشان آنقدر گرفته که به زودی سر از رسانه ملی هم در می‌آورند. مجتبی شفیعی که مجری اخبارگوی […]

آخرین ها