نامزدهای انتخاباتی در برنامه «ساتردی نایت لایو»/ جیم کری در نقش جو بایدن

در برنامه «ساتردی نایت لایو» الک بالدوین و جیم کری در نقش ترامپ و بایدن در مناظره انتخاباتی شان ظاهر شدند.

آخرین ها