درگذشت کارگردانی که الهام‌بخش تارانتینو بود/ پایان «موسیو آدمخوار»‌

  روجرو دئوداتو کارگردان ایتالیایی سازنده فیلم‌های ترسناک در سن ۸۳ سالگی از دنیا رفت.

آخرین ها