فوت یک بازیگر قدیمی سینمای ایران/ منوچهر وثوق درگذشت

منوچهر وثوق، بازیگر قدیمی سینمای ایران درگذشت.

آخرین ها