عسگرپور: تلویزیون بیشترین لطمه را از بخش سیاسی خورده است

محمدمهدی عسگرپور که این روزها سریال رمضانی «دستت را به من بده» را کارگردانی می‌کند، با بیان اینکه این سریال شباهت معناداری با کارهای قبلی‌اش در تلویزیون دارد، اظهار کرد: به شکل طبیعی در برخی از کارهایم محدوده‌هایی را مطرح می‌کنم که کمی در بدو امر ممکن است با ممیزی‌های تلویزیون مسأله داشته باشد.

آخرین ها