سریال «مجلس حیرانی» برای پخش در ماه صفر آماده می‌شود

تاکنون حدود ۶۰ درصد از تصویربرداری سریال «مجلس حیرانی» انجام شده است و احتمال پخش این مجموعه از ابتدای ماه صفر وجود دارد.

آخرین ها