محسن عبدالوهاب: سینمای مستند نیازمند پژوهشی گسترده در مورد تاریخ خود است

محسن عبدالوهاب کارگردان و تهیه کننده سینما معتقد است: سینمای مستند باوجود داشتن قدمتی به عمر تولد سینما در ایران، تاریخ مدونی و نه آرشیو ندارد.

آخرین ها