اختصاصی سینماسینما/ فیلم جدید سپیده فارسی به جشنواره کن ارسال شد

سینماسینما، پاریس: یک فیلم فرانسوی-ایرانی با عنوان «پری آبادان» (در فرانسه، «پری دریایی») به جشنواره کن ارائه شد.

آخرین ها