معرفی برگزیدگان بخش نوعی نگاه جشنواره کن/ «سگ سیاه» بهترین فیلم شد

هیات داوران بخش نوعی نگاه به ریاست زاویه دولان یک فیلم از کارگردان چینی گوان هو را به عنوان بهترین فیلم این بخش انتخاب کرد.

آخرین ها